Władze uczelni

Władze Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Rektor WSSMiA: JM prof. dr Paweł Bromski

Prorektor WSSMiA : mgr Anna Cywińska

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich: mgr Paulina Zapart

 

Administarcja WSSMiA:

Kanclerz: mec. Grzegorz Łoboda

Kwestor: Elżbieta Dziubińska

Dyrektor Studiów Podyplomowych: Rafał Kosmulski

Kierownik Dziekanatu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia: Paulina Zapart

 

Rekrutacja