Władze Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Rektor WSSMiA: JM prof. dr Paweł Bromski

Prorektor WSSMiA : mgr Anna Cywińska

Administarcja WSSMiA:

Kanclerz: mec. Grzegorz Łoboda

Kwestor: Elżbieta Dziubińska