Kadra WSSMiA

Władze Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki


Rektor WSSMiA dr Paweł Bromski, prof. WSSMiA

 

Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki:

 

 

 • Prof. dr hab. Wiesław Fałkowski
 • Prof. dr hab. Henryk Kowalski
 • Prof. dr hab. Józef Marzęcki
 • Prof. dr hab. Dariusz Popławski
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
 • Prof. dr hab. Jolanta Itrich Drabarek
 • dr Monika Popielewicz-Durakiewicz
 • dr Bartosz Łukaszewski
 • dr Tomasz Kolasiński
 • Dr hab. Wiesław Sonczyk
 • Dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Dr Paweł Borkowski
 • Dr Paweł Bromski
 • Dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska
 • Dr Marzena Godzińska
 • Dr Leon Grela
 • Dr Paweł Hut
 • Dr Barbara Mikulska-Góralska
 • Dr Michał Zaremba
 • Dr Zbigniew Pawlak
 • Dr Tomasz Słomka
 • Dr Marek Tabor
 • Dr Andrzej Wierzbicki
 • Dr Andrzej Żmudzki
 • Dr Monika Brenner
 • Dr Thomas Gdesz
 • Dr Lesław Grzonka
 • Dr Błażej Poboży
 • Dr Iwona Wyciechowska
 • Dr Rafał Bieniada
 • Dr hab. Mirosław Murat
 • Dr Elżbieta Sawa Czajka
 • Dr Wilczur Jacek
 • Dr Burdelski Marceli
 • Dr Kazimierz Chyc
 • Dr Olechowski Adam
 • Dr Suwiński Eugeniusz
 • Mgr Jakub Ryzenko
 • Red. Izabela Dukaczewska
 • Red. Jan Fijor
 • Red. Jan Kłossowicz
 • Red. Jarosław Oleś
 • Red. Andrzej Sowa
 • Red. Jacek Utliński
 • Reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki
Rekrutacja