Zarządzanie w administracji

[:pl]Celem specjalności jest przedstawienie problematyki administracji i podporządkowanych jej jednostek gospodarczych realizujących zadania publiczne. Szczególny nacisk zwrócony jest na zarządzanie w na różnych poziomach administracji. Na tej specjalności przekazujemy widzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętności pozwalające na zrozumienie procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników Po uzyskaniu dyplomu można podjąć pracę jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w sektorze prywatnym realizującym zadania publiczne, jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach samorządowych.[:en]The purpose of the speciality is to present the problems of administration and its subordinate economic entities performing public tasks. A particular emphasis is put on management at various levels of administration. In this speciality we present knowledge in the field of human capital management, skills in order to understand the process of recruitment, selection and development of employees. After graduation, the students can take a job as an administrative employee of central and local government or in the private sector implementing public tasks and as an employee in government organisations.

 [:]

Rekrutacja