Zarządzanie w administracji

Celem specjalności jest przedstawienie problematyki administracji i podporządkowanych jej jednostek gospodarczych realizujących zadania publiczne. Szczególny nacisk zwrócony jest na zarządzanie w na różnych poziomach administracji. Na tej specjalności przekazujemy widzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętności pozwalające na zrozumienie procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników Po uzyskaniu dyplomu można podjąć pracę jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w sektorze prywatnym realizującym zadania publiczne, jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach samorządowych.