Biznes i przywództwo

Adresaci studiów :

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do zarządzania biznesem, przewodzenia ludziom, pełnienia funkcji menedżerskich:

  • absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów
  • specjaliści różnych branż, którzy pragną awansować na stanowiska menedżerskie
  • menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywództwa i zarządzania zespołami
  • osoby, które marzą w własnym biznesie lub już zaczęły go prowadzić
  • osoby, które prowadzą lub współprowadzą własny biznes

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą lub jej ważnymi jednostkami organizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu oraz przygotowanie do modelowania rozwiązań biznesu i strategii firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Rekrutacja