Amerykanistyka

Specjalność Amerykanistyka na kierunku Politologia skierowana jest na poznawanie polityki, kultury i społeczeństwa Ameryki.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o amerykańskiej  polityce, historii, geografii, kulturze, filozofii i ustroju Stanów Zjednoczonych. Program koncentruje się szczególnie na roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych. Kształcenie obejmuje zagadnienia z historii USA (od. XVIII w. do czasów współczesnych), „ideologii Americana”, systemu politycznego i systemu władzy lokalnej, polityki zagranicznej przed i po II wojnie światowej.

Absolwent specjalności Amerykanistyka posiada wiedzę szeroko pojętą wiedzę o polityce i kulturze Stanów Zjednoczonych. Specjalność jest kierowana nie tylko do pasjonatów amerykańskiej polityki czy stylu życia. W toku studiów uczelnia przygotowuje do pracy w dyplomacji, ambasadach, polityce, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach bądź w międzynarodowym środowisku korporacyjnym.

 

 

Rekrutacja