Biznes i przywództwo

Specjalność dedykowana osobom, które w przyszłości chcą pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem:

  • absolwenci liceum, którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów
  • absolwenci studium policealnych, którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów
  • specjaliści różnych branż, którzy pragną awansować na stanowiska menedżerskie
  • menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywództwa i zarządzania zespołami
  • osoby, które marzą w własnym biznesie lub już zaczęły go prowadzić
  • osoby, które prowadzą lub współprowadzą własny biznes

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą lub jej ważnymi jednostkami organizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu oraz przygotowanie do modelowania rozwiązań biznesu i strategii firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Rekrutacja