do roku akademickiego 2020/21

Cennik opłat za studia niestacjonarne obowiązujący od 1 października 2019 roku:

Kierunek Specjalność Cena za rok*
Studia I stopnia
Politologia Doradztwo personalne i zarządzaniem personelem 1 rok- 3 360,00

2 rok- 3 580,00

3 rok- 3 780,00

Ekonomia menadżerska
Administracja rządowa i samorządowa
Dziennikarstwo
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Polityka zdrowotna RP
Studia europejskie
Amerykanistyka
Biznes i przywództwo
Studia II stopnia
Politologia Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 1 rok- 3 780,00

2 rok- 3 980,00

Ekonomia menadżerska
Administracja rządowa i samorządowa
Dziennikarstwo
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Polityka zdrowotna RP
Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia europejskie
Amerykanistyka
Edukacja publiczna
Zarządzanie farmacją
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Biznes i przywództwo
Zarządzanie w administracji
 • Opłaty z tytułu czesnego za rok akademicki mogą być regulowane przez studenta jednorazowo lub w formie ratalnej, w terminach określonych poniżej:
  1. płatność jednorazowa (-10% czesnego):
   • za cały rok – do 30 października
  1. płatność w dwóch równych ratach (-5 % czesnego):
   • rata I – do 30 października
   • rata II – do 29 lutego
  1. płatność w dziesięciu ratach:
   • rata I – do 30 września
   • rata II – do 30 października
   • rata III – do 30 listopada
   • rata IV – do 30 grudnia
   • rata V – do 30 stycznia
   • rata VI – do 29 lutego
   • rata VII – do 30 marca
   • rata VIII – do 30 kwietnia
   • rata IX – do 30 maja
   • rata X – do 30 czerwca

Nieterminowe regulowanie płatności skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych. Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe.

UWAGA! ZAMIANA NUMERU KONTA!

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

 

Cennik opłat za usługi nieobjęte czesnym obowiązujący od 1 października 2019 roku:

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATY UWAGI
1. Opłata rekrutacyjna 85 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami

rekrutacyjnymi

2. Wydanie legitymacji

studenckiej

22 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami

rekrutacyjnymi

3. Duplikat legitymacji 33 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
4. Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w jez. polskim- studenci

15 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
5. Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.

obcym- studenci

60 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
6. Karta przebiegu studiów-

studenci

45 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
7. Zaświadczenie (w tym

wypełnianie druków) w jez. polskim- absolwenci

60 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
8. Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jez.

obcym- absolwenci

150 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
9. Karta przebiegu studiów-

absolwenci

75 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
10. Koszty za przesyłkę

pocztową- Polska

15 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem;

dotyczy wysyłki zaświadczeń.

11. Koszt wysyłki dyplomu- kurier 30 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
12. Archiwizacja dokumentów 860 zł regulowane w dniu obrony dyplomu
13. Opłata za monit 20 zł opłata doliczana do monitu
14. Opłata za przedłużenie

terminu złożenia pracy dyplomowej

100 %

czesnego

regulowane w dniu obrony dyplomu
15. Zmiana specjalności 100 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
16. Opłata za różnice programowe do 650 zł –  do 2 przedmiotów różnic programowych- zwolnienie z opłaty;

–  do 5 przedmiotów różnic programowych- 200 zł,

–  powyżej 5 przedmiotów- 650 zł.

17. Warunkowy wpis na wyższy semestr studiów 350 zł opłata semestralna za 1 zajęcia

potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

18. Przedłużenie terminu sesji poprawkowej (14 dni) 350 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
19. Przedłużenie terminu sesji poprawkowej (28 dni) 700 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem
20. Opłata za wznowienie studiów (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia) 500 zł potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/ podaniem

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe.

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

Rekrutacja