Registration and information

Academy of International Relations and American Studies
(Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki – WSSMiA)

Aleje Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa

Telephone: (22) 665 81 38,
(22) 255 39 52,
Fax (22) 255 39 53

www.wssmia.edu.pl,
e-mail:sekretariat@wssmia.edu.pl

Monday – Friday: 10.00 am – 5.00 pm
Saturday: 10.00 am – 3.00 pm