Staff

Lecturers of the Academy of International Relations and American Studies

University staff is recruited mostly from the faculty of the Institute of International Relations and the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw. They are professors and lecturers with significant research achievements, lecturer in European and American universities as well as these who have experience in diplomatic and international institutions. Staff is complemented by prominent journalists, movie people and politicians. The lectures and classes are conducted by among others:

 • Prof. dr hab. Stefan Dziabała
 • Prof. dr hab. Wiesław Fałkowski
 • Prof. dr hab. Henryk Kowalski
 • Prof. dr hab. Józef Marzęcki
 • Prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa
 • Prof. dr hab. Antoni B. Mrozek
 • Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
 • Prof. dr hab. Dariusz Popławski
 • Prof. dr hab. Tomasz Żyro
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
 • Prof. dr hab. Jolanta Itrich Drabarek
 • Dr hab. Wiesław Sonczyk
 • Dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Dr Paweł Borkowski
 • Dr Paweł Bromski
 • Dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska
 • Dr Marzena Godzińska
 • Dr Leon Grela
 • Dr Paweł Hut
 • Dr Izabela Malinowska
 • Dr Barbara Mikulska-Góralska
 • Dr Michał Zaremba
 • Dr Zbigniew Pawlak
 • Dr Tomasz Słomka
 • Dr Marek Tabor
 • Dr Andrzej Wierzbicki
 • Dr Andrzej Żmudzki
 • Dr Monika Brenner
 • Dr Thomas Gdesz
 • Dr Lesław Grzonka
 • Dr Błażej Poboży
 • Dr Iwona Wyciechowska
 • Dr Rafał Bieniada
 • Dr Mirosław Murat
 • Dr Elżbieta Sawa Czajka
 • Dr Wilczur Jacek
 • Dr Burdelski Marceli
 • Dr Kazimierz Chyc
 • Dr Olechowski Adam
 • Dr Suwiński Eugeniusz
 • Mgr Jakub Ryzenko
 • Red. Izabela Dukaczewska
 • Red. Jan Fijor
 • Red. Jan Kłossowicz
 • Red. Jarosław Oleś
 • Red. Andrzej Sowa
 • Red. Jacek Utliński
 • Reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki