Zarządzanie zasobami ludzkimi

Adresaci studiów :

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do pracy w zespołach personalnych (kadrach, płacach, strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi), bycia konsultantem lub trenerem lub do pełnienia funkcji menedżerskich (zarządzania ludźmi, przewodzenia im) :

  • absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy aspirują do objęcia stanowisk specjalistów, ekspertów oraz menedżerów w zespołach personalnych i chcą wpierać menedżerów nowoczesnymi rozwiązaniami oraz działać w sposób zintegrowany z biznesem
  • absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy pragną stać się trenerami, konsultantami personalnymi działającymi w oparciu o najlepsze praktyki rynku i metodyki zarządzania projektami HR
  • menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o swoich ludzi, ich potencjał kompetencyjny i zadaniowy
  • specjaliści, eksperci i menedżerowie różnych branż, którzy pragną stać się wykwalifikowanymi trenerami, konsultantami personalnymi lub pracownikami zespołów personalnych

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie do zarządzania zasobami ludzkimi i consultingu HRM w oparciu o najlepsze praktyki biznesu i w związku z modelem biznesowym i strategią firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Do wyboru są następujące specjalności (każdy tytuł to odrębny kierunek studiów podyplomowych) :

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Strategiczne zzl dla menedżerów personalnych

Business Partnering HR

Controlling  personalny w firmie

Co możesz robić po tych studiach ?
Prowadzić samodzielnie sprawy personalne w małej lub średniej firmie.
Pracować w dziale personalnym w dużej firmie jako specjalista.
Być niezależnym specjalistą personalnym w małej lub średniej firmie.
Pracować w zespole konsultantów HR w firmie doradczej lub być niezależnym konsultantem.

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować w dużej firmie jako ekspert lub   menedżer personalny.
Być niezależnym menedżerem personalnym w małej lub średniej firmie.
Pracować jako  konsultant wiodący HR w firmie doradczej lub być niezależnym konsultantem.

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako menedżer personalny w firmie ściśle współpracujący z biznesem.
Pracować jako business partner HR.
Pracując w zespole personalnym realnie wspierać menedżerów liniowych.

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako kontroler obszaru personalnego.
Pracować jako szef zespołu personalnego.
Pracować jako konsultant (usprawnianie i optymalizacja systemu zzl w firmie).
Realizować swoje zadania zzl z dbałością o efektywność.
Porozumiewać się z biznesem i menedżerami językiem korzyści ekonomicznych.

Rekrutacja, selekcja i ocena potencjału

Komunikacja w firmie i employer branding

Zarządzanie wiedzą, szkoleniami i  kompetencjami w firmie

Trener Biznesu

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako wewnętrzny rekruter i selekcjoner.
Pracować jako audytor personalny.
Pracować jako doradca zawodowy.
Pracować jako asesor przy Assessment Center i Development Center. Pracować jako koordynator systemu ocen okresowych.
Być head hunterem w firmie rekrutacyjnej lub być niezależnym konsultantem.
Utworzyć własną firmę rekrutacyjną.

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako specjalista lub ekspert lub menedżer ds. komunikacji wewnętrznej.
Pracować jako specjalista lub ekspert lub menedżer ds. budowania marki pracodawcy.
Pracować jako konsultant (systemy komunikacji, employer branding) w firmie doradczej.
Pracować jako konsultant (systemy komunikacji, employer branding) na własny rachunek.

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako specjalista lub ekspert lub menedżer ds. rozwoju i szkoleń.
Pracować jako specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych na szkolenia i rozwój.
Pracować jako konsultant (modele kompetencji, budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał ludzki).
Pracować jako doradca personalny ds. szkoleń i rozwoju.
Pracować jako organizator szkoleń w firmie szkoleniowej.

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako trener wewnętrzny w firmie.
Pracować jako trener zewnętrzny w firmie szkoleniowej.
Pracować w organizacjach non profit jako trener.
Pracować jako niezależny trener.
Otworzyć własną firmę szkoleniową.

Motywowanie i wynagradzanie pracowników w firmie

Planowanie i restrukturyzacja zatrudnienia w firmie

Consulting HRM

Kadry i płace w praktyce

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako specjalista lub ekspert lub kierownik ds. wynagradzania i motywowania.
Pracować jako  konsultant (systemy wynagradzania i premiowania, systemy motywacyjne, efektywność pracy).

Co możesz robić po tych studiach ?
Realizować projekty restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i  outplacementu w różnych firmach. Pracować jako niezależny konsultant.
Być konsultantem w firmie doradztwa personalnego.
Utworzyć własną firmę doradczą ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i  outplacementu.
.

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako niezależny konsultant.
Być konsultantem w firmie doradztwa personalnego.
Otworzyć własną firmę doradczą.
Pracując w zespole personalnym świadomie zamawiać usługi doradcze zzl i negocjować ich warunki dla swojego pracodawcy.
Pracując w zespole personalnym budować alternatywną ścieżkę kariery zawodowej.

Co możesz robić po tych studiach ?
Realizować projekty restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu w różnych firmach.
Pracować jako niezależny konsultant ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu.
Być konsultantem w firmie doradztwa personalnego ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu.
Otworzyć własną firmę doradczą ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu.
Pracować w organizacji non-profit organizującej wsparcie dla zwalnianych.

Więcej o studiach

(w tym korzyści dla studentów, szczegółowy program, sprawy organizacyjne i formalne, zasady rekrutacji i płatności)  znajdziesz na stronie internetowej www.nowoczesnestudia.pl