Biznes i przywództwo

Adresaci studiów :

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do zarządzania biznesem, przewodzenia ludziom, pełnienia funkcji menedżerskich:

  • absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów
  • specjaliści różnych branż, którzy pragną awansować na stanowiska menedżerskie
  • menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywództwa i zarządzania zespołami
  • osoby, które marzą w własnym biznesie lub już zaczęły go prowadzić
  • osoby, które prowadzą lub współprowadzą własny biznes
  • specjaliści, eksperci i menedżerowie różnych branż, którzy pragną stać się trenerami biznesu, doradcami i konsultantami biznesowymi

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą lub jej ważnymi jednostkami organizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu oraz przygotowanie do modelowania rozwiązań biznesu i strategii firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Do wyboru są następujące specjalności (każdy tytuł to odrębny kierunek studiów podyplomowych) :

Przedsiębiorczość menedżera – nowy biznes, małe i średnie firmy

Zarządzanie strategiczne

Przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem i przywództwo

Co możesz robić po tych studiach ?
Założyć własny profesjonalny biznes.
Być menedżerem, prezesem w małej lub średniej firmie.
Być doradcą w zakresie zakładania i funkcjonowania małych i średnich firm.

Co możesz robić po tych studiach ?
Założyć własny profesjonalny biznes o szerokim zasięgu.
Być menedżerem, prezesem w dużej firmie.
Być konsultantem ds. strategii i zarządzania.

Co możesz robić po tych studiach ?
Być świadomym menedżerem, sprawnie budującym efektywne zespoły.
Być konsultantem ds. budowania i integrowania zespołów.
Być trenerem / szkoleniowcem ds. budowania i integrowania zespołów.

Coaching i mentoring menedżerski

Zarządzanie projektami

Zarządzanie procesami

Co możesz robić po tych studiach ?
Być świadomym menedżerem, rozwijającym zespół i potencjał swoich ludzi z korzyścią dla nich, dla siebie i dla firmy.
Być konsultantem zewnętrznym lub wewnętrznym ds. coachingu / mentoringu.
Być trenerem / szkoleniowcem ds.  coachingu / mentoringu.
Być niezależnym coachem.

Co możesz robić po tych studiach ?
Być menedżerem, który umie efektywnie zarządzać projektami w swojej jednostce lub firmie.
Pracować jako szef projektów w firmie.
Pracować w biurze projektów.
Pracować jako konsultant w randze koordynatora lub kierownika projektu. Pracować jako konsultant ds. zarządzania projektami.
Być trenerem / szkoleniowcem ds.  zarządzania projektami.

Co możesz robić po tych studiach ?
Być menedżerem, który umie efektywnie zarządzać procesami w swojej jednostce lub firmie.
Pracować jako szef / ekspert/ specjalista ds. mapowania, opisywania i usprawniania procesów.
Pracować w zespole ds. jakości.
Pracować jako planista.
Pracować jako konsultant ds. zarządzania procesami.
Być trenerem / szkoleniowcem ds.  zarządzania procesami.