UWAGA – sesja letnia 2019

Zgodnie z decyzją Prorektora prof. Marka Grzelewskiego, informuję, że do sesji letniej 2018/2019 zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci, którzy uiścili pełną opłatę czesnego (stan na koniec czerwca 2019 roku). Studenci są zobowiązani zabrać do okazania potwierdzenia wpłat czesnego za miesiąc maj i czerwiec 2019 r. 

Jeśli opłata została uiszczona przez studenta w Ośrodku, na prowadzących Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny spoczywa obowiązek wpłacenia czesnego (za niego) na konto Uczelni przelewem do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, tj. do dni a29.06.2019 roku. Prosimy o zabranie dowodu wpłaty. 

Czesne będzie można również wpłacić osobiście w kasie Uczelni (Al. Jerozolimskie 81, piętro 13) do piątku 28 czerwca 2019 roku do godziny 16:00. 

W przypadku nieprzekazania Uczelni opłaty wniesionej przez studenta do Ośrodka, student nie zostanie dopuszczony do sesji. 

Z poważaniem, 
Paulina Zapart

(Polski) UWAGA! Plan sesji dla 3 roku studiów licencjackich uległ zmianie!

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Pozytywna opinia PKA dla obu stopni kierunku “politologia”

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Konferencja 2.06.2017: Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii?

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) XXIX FORUM PEDAGOGÓW

Sorry, this entry is only available in Polish.