UWAGA – sesja letnia 2019

Zgodnie z decyzją Prorektora prof. Marka Grzelewskiego, informuję, że do sesji letniej 2018/2019 zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci, którzy uiścili pełną opłatę czesnego (stan na koniec czerwca 2019 roku). Studenci są zobowiązani zabrać do okazania potwierdzenia wpłat czesnego za miesiąc maj i czerwiec 2019 r. 

Jeśli opłata została uiszczona przez studenta w Ośrodku, na prowadzących Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny spoczywa obowiązek wpłacenia czesnego (za niego) na konto Uczelni przelewem do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, tj. do dni a29.06.2019 roku. Prosimy o zabranie dowodu wpłaty. 

Czesne będzie można również wpłacić osobiście w kasie Uczelni (Al. Jerozolimskie 81, piętro 13) do piątku 28 czerwca 2019 roku do godziny 16:00. 

W przypadku nieprzekazania Uczelni opłaty wniesionej przez studenta do Ośrodka, student nie zostanie dopuszczony do sesji. 

Z poważaniem, 
Paulina Zapart